Tidig med biogaslastbilar – på väg att investera i fler

Helpas AB är ett åkeri som främst kör kyl- och frystransporter i Jönköping med omnejd. Redan för sju år sedan skaffade företaget de första biogaslastbilarna på 7 och 10 ton. I nuläget (2022) är två av fem fordon biogasdrivna.

Helpas satsar på biogaslastbilar

Om Helpas AB

• Inriktat på kyl- och frystranporter i Jönköping med omnejd
• Fem lastbilar varav två biogas
• Läs mer på www.helpa.se

Om lastbilar och kyltransporter

Oavsett biogas- eller diesellastbil drivs kylaggregatet via lastbilens motor. Vid stillastående kan aggregatet kopplas till eluttag – om det finns tillgängligt.

Saknas möjlighet till el går lastbilarna att ställa in för att med automatik stänga av och på motorn vid behov för att kylaggregatet ska hålla lasten kall. Därmed går det i praktiken lämna (biogas)lastbilen över natten med kylvaror i lasten, så länge det finns tillräckligt med bränsle i tanken.

Det är också möjligt med en separat liten dieselmotor enbart för aggregatet. Nackdelen med dessa är att avgaserna inte passerar partikelfilter, vilket innebär att avgaserna inte renas.