BIOGASLASTBILAR PÅ FRAMMARSCH

Biogaslastbil och biogas = Pure power!

Det finns ett allt större utbud av lastbilar som drivs med biogas. Från mindre biogaslastbilar för lokaldistribution till stora ekipage för fjärrtransport.

Precis som en ”vanlig” lastbil

Det är ingen större skillnad mellan en biogaslastbil och en ”vanlig” diseldriven lastbil. Bägge har en förbränningsmotor och vid körning märker du ingen större skillnad. Men det finns såklart skillnader:

Med biogas kör du på ett svensktillverkat, förnybart bränsle som sluter kretsloppet istället för importerade fossila drivmedel. Du kör på 100 procent biogas utan inblandning av diesel eller AdBlue.

Biogaslastbilars låga utsläpp innebär att de får köra i zoner med trafikbegränsningar och de låga bullernivåerna i körning gör den perfekt för arbete på natten. 

God räckvidd och gott om tankställen

Gaslastbilar har tankar som gör att du kan köra mellan 50 och 160 mil på gas. Räckvidden beror olika faktorer som storlek på tankar, ekipagets vikt och typ av körning. I Sverige finns det över 200 publika tankställen och i Europa över 3500.

Bidrag för biogaslastbil

En biogaslastbil har en något högre inköpskostnad än motsvarande diesellastbil, men vid köp av en ny biogaslastbil går det att söka bidrag via Klimatklivet eller Klimatpremien.

Tio starka argument för biogas

• Ett svenskt och lokalproducerat bränsle

• Gjort av gödsel, matrester och avloppsslam

• Klimatneutralt

• Ingen AdBlue behövs

• Gott om tankställen – över 200 i Sverige & 3500 i Europa

• Kör i gröna zoner och i stadsmiljö nattetid

• Bidrag att söka vid köp av biogaslastbil

• Du stödjer lokala företag och bönder

Olika former av biogas

Fordonsgas är samlingsbegreppet för gas som drivmedel för fordon.
 Fordonsgas kan bestå av biogas, naturgas eller en blandning av dessa. Fordonsgas kan desstutom antingen vara i komprimerad eller flytande form. Komprimerad och flytande gas kan inte blandas.

I Sverige består fordonsgasen i snitt av 97 procent biogas. Flertalet biogasdistributörer tillhandahåller 100 procent biogas, bland dessa Småländska Bränslen.

Komprimerad biogas är optimalt för lokala och regionala tunga transporter. Beroende på tankstorlekar får du med komprimerad biogas vanligtvis en räckvidd på runt 50 mil, men det går att komma upp i närmare 100 mil om storlek på och antal tankar maximeras. I Sverige finns över 200 publika tankstationer för komprimerad biogas.

Flytande biogas, är biogas som kylts ned till mellan minus 140 och 162 °C, vilket gör att den minskar i volym över 600 gånger. Därmed ger flytande biogas lång räckvidd, upp till 160 mil på en tankning för en tung lastbil (ekipage på 40 ton) och passar bra för fjärrtranporter som behöver mycket bränsle i tanken.

Det finns färre tankställen för flytande biogas än komprimerad, drygt 25 stycken, men antalet ökar. Till skillnad från när du tankar komprimerad biogas måste du använda skyddsutrustning (heltäckande kläder, handskar och skyddsglasögon) och jorda fordonet innan tankning av flytande biogas. Detta på grund av drivmedlets låga temperatur.

Vid långvarigt stillestånd, mer än 5 dygn, börjar metangas läcka ut då trycket minskat till 16 Bar.

CNG (Compressed Natural Gas) är förkortningen för komprimerad naturgas. CNG är också den förkortning som ute på vägarna ofta hänvisar till tankställen för fordonsgas, oavsett typ av gas.

CBG (Compressed Bio Gas) är förkortningen för komprimerad biogas.

LNG (Liquid Natural Gas) är förkortningen för flytande naturgas.

LBG (Liquefied Bio Gas) är förkortningen för flytande biogas.

Gaslastbilar på marknaden

Iveco, Mercedes Benz, Scania och Volvo har alla biogaslastbilar i sortimentet. För aktuellt utbud och närmare information rekommenderar vi att du kontaktar respektive märke.

Transportbilar & lastbilar

Här listas biogastransportbilar

www.miljofordon.se

Här listas biogaslastbilar

www. miljofordon.se (sortera på drivmedel)

Köpguide för lastbil

En bränslejämförelse mellan komprimerad biogas, flytande biogas och diesel.

Biogaslastbil som transporterar gasflak.

Scania introducerar två nya kraftfulla biogasmotorer

2022-09-23

För att möta det ökade intresset av hållbara transporter med biogas introducerar Scania två kraftfulla 13-liters biogasmotorer. Motorerna är på 420 respektive 460 hk och är anpassade för såväl lokal-, regional och fjärrtrafik. 

Samtidigt med de nya motorerna har Scania även presenterat nya växellådor och ett nytt axelprogram. Dessa tillsammans innebär en bränslebesparing på runt 8 procent jämfört med tidigare.

Kombinationen av kraftfulla motorer och nya tanklösningar (som presenterades tidigare i år) innebär ökad gasvolym, längre körsträckor och ökade möjligheter även för lastbilar med avancerade påbyggnationer.

− Genom att vi utökar tankkapaciteten kommer vi åt det som brukade vara en akilleshäl för en del presumtiva kunder. […] Eventuell räckviddsångest kan nu definitivt läggas på hyllan, säger Stefan Dorski, chef för Scania Trucks i ett uttalande.

Fakta:

• 420 hk (311 kW) @1900/min. Max vridmoment 2100 Nm @ 1000-1300 r/min
• 460 hk (340 kW) @ 1900 r/min. Max vridmoment 2300 Nm @ 1000-1300 r/min
• CBG-tankar för räckvidder upp till 750 km (Södertälje till Lübeck)
• 80-liters CBG-tankar som kan kombineras och frigöra en ramsida
• CBG-tankar i ett ställ bakom hytten; ger utökad räckvidd i kombination med tankar i ordinarie position. Dragbilar med axelavstånd ≥ 3 900 mm får räckvidder på upp till 1 000 km (Södertälje till Berlin)

CBG = Compressed BioGas, dvs. Komprimerad biogas

Inspireras av goda exempel!

Tänk vilken konkurrensfördel att kunna erbjuda fossilfria transporter!

Stål & Verktyg satsar på biogaslastbil för distribution av tungt material

Då det var dags för Stål & Verktyg i Växjö att byta en av företagets tunga lastbilar föll valet på en biogaslastbil. Ett val som är bra både för miljön och ekonomin.

– Även om vi inte kör vansinnigt långt så är det tunga transporter och det är en miljöpåverkan i det ledet. Vi bor och verkar dessutom i Europas grönaste stad. Därför tittade vi på förutsättningarna för en biogaslastbil och kom fram till att vi tror på tekniken, säger Henrik Löfberg, vd på Stål & Verktyg.

En av biogaslastbilarna som JRAB kör med.

JRAB lever som man lär – jobbar för minimal egen miljöpåverkan

Jönköpings Renhållnings AB (JRAB) arbetar med att ta hand om avfall och restprodukter. Företaget har kört med biogaslastbilar sedan 2010. Nu, 2022, har JRAB fem stycken och ytterligare två är beställda.

Tidig med biogaslastbilar – på väg att investera i fler

Helpas AB är ett åkeri som främst kör kyl- och frystransporter i Jönköping med omnejd. Redan för sju år sedan skaffade företaget de första biogaslastbilarna på 7 och 10 ton. I nuläget (2022) är två av fem fordon biogasdrivna.

Upp till bevis: CNG /LNG

I detta avsnittet i Scania Sveriges youtube-serie ”Upp till bevis” testar programledaren Joar Turesson gränserna för vad lastbilar för flytande och komprimerad biogas faktiskt klarar av inom fjärr-, region- och stadstrafik.

Första biogasdrivna flistransporten till Trollhättan

Trollhättan Energis fjärrvärme är redan fossilfri och klassas som Bra Miljöval av Naturskyddsföreningen. Nu har nästa avgörande steg tagits, då en tredjedel av flisleveranserna till värmeverket numer sker med en biogasdriven lastbil. Nu hoppas de att fler leverantörer följer efter.

Möt en vinnare!

Trollhättan Energis fjärrvärme är redan fossilfri och klassas som Bra Miljöval av Naturskyddsföreningen. Nu har nästa avgörande steg tagits, då en tredjedel av flisleveranserna till värmeverket numer sker med en biogasdriven lastbil. Nu hoppas de att fler leverantörer följer efter.

VI HJÄLPER DIG - VAD FÅR DET LOV ATT VARA?

Vi berättar gärna mer om biogas och biogaslastbilar. Vi hjälper dig också gärna hitta den biogaslastbil som passar för era behov. Vi har stor erfarenhet från marknadens alla modeller men är märkesneutrala. Det viktiga för oss är att om den bil du behöver finns med biogasdrift, att du hittar den. Oavsett märke.

Hör av dig till Ulf Petersson, 070-454 99 49, ulf.petersson@vmcab.nu eller använd formuläret nedan!

VILL DU VETA MER OM BIOGAS & BIOGASLASTBILAR?

Har du frågor eller funderingar om våra mackar, biogas, biogasbilar eller tunga biogasfordon? Hör av dig!

VAD ÄR BIOGAS?

Med biogas kör du precis som vanligt, men med ett svenskt och lokalproducerat bränsle som är klimatneutralt och dessutom billigare än bensin och diesel.