JRAB lever som man lär – jobbar för minimal egen miljöpåverkan

Jönköpings Renhållnings AB (JRAB) arbetar med att ta hand om avfall och restprodukter. Företaget har kört med biogaslastbilar sedan 2010. Nu, 2022, har JRAB fem stycken och ytterligare två är beställda.

” Rent ekonomiskt var det inte tidigare självklart för oss att
välja biogas, men nu är det lättare att räkna hem – speciellt med tanke på hur dieselpriset stigit på senaste tiden.”

Richard Samuelsson, vd, JRAB

Richard Samuelsson, VD på JRAB

Om JRAB

• Erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av återvinningsprodukter och
restprodukter.
• Tillhandahåller material, tjänster, utbildningar och hjälpmedel för en rationell
avfallshantering.
• Verksamhet i hela Jönköpings län.
• Totalt 75 fordon.
• Företaget startade 1920 som GO Carlberg Renhållning med ansvar för renhållning
i Jönköpings stad.
• Läs mer på www.jrab.se

En av biogaslastbilarna som JRAB kör med.