Mejeriprodukter levereras med närproducerad biogas:

Åkeriets lastbilar tankas med koblaja från böndernas gårdar

Sigfridssons Åkeri kör leveranser för Arla. Nyligen fick de den första av tre beställda lastbilar som tankas med komprimerad biogas. Både mejeriprodukterna de transporterar och lastbilarnas drivmedel kommer därmed från bondgårdar, eftersom biogas bland annat produceras av gödsel från kor och grisar.

Sigfridssons Åkeri levererar mejeriprodukter från Arla till butiker och hämtar även mjölk på Arla-böndernas gårdar i Blekinge, Småland och Skåne. Samtliga 17 av åkeriets lastbilar tankas med förnybara bränslen. Och nu även med komprimerad biogas.

– Det känns bra att köra lokalt och regionalt producerade mejeriprodukter med ett lokalt producerat bränsle. Råvaran till biogasen, dvs. gödseln kommer från böndernas gårdar precis som mjölken som är råvaran till alla de mejeriprodukter vi transporterar.

– Det är på ett sätt som att kretsloppet sluts, säger Pär Sigfridsson, som driver Sigridssons Åkeri tillsammans med brodern Mikael och pappa Anders.

Biogas är ett bränsle som används i förbränningsmotorer och produceras av olika restprodukter som gödsel, matrester och avloppsslam. Biogas tillverkas lokalt – i den här regionen bland annat i Alvesta, Växjö, Jönköping och Karlshamn. Förutom biogas ger tillverkningen också biprodukten biogödsel, vilket minskar behovet av importerad konstgödsel.

Sigfridssons Åkeris Arla-lastbilar tankas med biogas

Biogas minskar utsläppen och ökar den svenska självförsörjningsgraden

Stefan Hermansson, vd för Småländska Bränslen som säljer biogas via företagets 15 egna tankställen i Småland och Blekinge, ser flera fördelar med biogas:

– Vi tar tillvara på restprodukter och genom att göra det tar vi bort utsläpp som annars skulle uppstå om dessa restprodukter inte rötades till biogas. Biogas är faktiskt också det bränsle som ger minst utsläpp enligt Energimyndigheten, el inkluderat.

– Biogas är dessutom ett bränsle som vi tillverkar själva inom landet och därmed ökar självförsörjandegraden. Det tycker jag är viktig att lyfta fram, speciellt nu när det talas allt mer om beredskap i debatten. Med biogas har vi ett bränsle där vi inte är beroende av några råvaror utifrån, som olja, allt finns här. Gödsel, matrester, avloppsslam med mera.

Allt fler biogaslastbilar efterfrågas

För några år sedan var det främst personbilar som körde på biogas. Efterhand som fler och fler av åkeriernas kunder kräver fossilfria transporter, som exempelvis Arla, så har antalet tunga fordon som drivs av biogas ökat.

Växthusgasutsläpp

Källa: Energimyndigheten

Drivmedel                      g CO2e/MJ      g CO2e/liter       MJ/liter

Fordonsgas (kg)              2,3                 112                   48,7

El                                   7,2

LNG/LBG (kg)                 10,5               524                   49,9

HVO100                         10,5               357                   34,0

ED95                              20,2               430                   21,3

FAME100                       33,3               1099                  33,0

E85                                49,6               1 151                 23,2

Diesel MK1                     66,7               2 356                 35,5

Diesel MK3                     77,4               2 748                 35,5

Flygfotogen                    87,9               3 041                 34,6

Bensin MK1                    88,5               2 659                 31,1

Alkylatbensin MK1        93,3     3 004    32,2


gCO2e/MJ
visar gram koldioxidekvivalenter per megajoule
g CO2e/liter visar gram koldioxidekvivalenter per liter
MJ/liter visar energitäthet i megajoule per liter

Se biogasbilen.se/miljo för mer information och källhänvisning.