TIO STARKA ARGUMENT FÖR BIOGASLASTBIL

1. Biogas är ett svenskproducerat bränsle som tillverkas av restprodukter

Biogas produceras i Sverige främst genom rötning av organiskt material som avloppsslam, gödsel, lantbruksgrödor och matavfall. Biogas produceras ofta lokalt i närheten av där det tankas.

2. En biogaslastbil är som en vanlig lastbil

Gaslastbilar har en förbränningsmotor. När du kör märks ingen skillnad i acceleration eller i motorstyrka. Du kör på 100 procent gas utan inblandning av diesel eller AdBlue.

3. Kör i gröna zoner och nattetid

Biogaslastbilars låga utsläpp innebär att de får köra i zoner med trafikbegränsningar och de låga bullernivåerna i körning gör de perfekta för arbete på natten. 

4. Med biogaslastbil kommer du vanligtvis 50-160 mil

Gaslastbilar har tankar som gör att du kan köra mellan 50 och 160 mil på gas. Räckvidden beror olika faktorer som storlek på tankar, ekipagets vikt och typ av körning.

5. Låga utsläpp med biogas som dessutom sluter kretsloppet

Genom att köra på biogas minskar utsläppen med åtminstone 95 procent jämfört med att köra på bensin eller diesel. Jämfört med en diesellastbil släpper man dessutom inte ut farliga partiklar som kväveoxider (NOx) och partikelämnen (PM) – något som inte ens diesel med förnybar HVO kommer ifrån.

Tar man också hänsyn till de utsläpp som skulle uppstå om råvaran inte användes för biogasproduktion blir utsläppen negativa, det vill säga biogas minskar utsläppen med mer än 100 procent. Exempelvis minskar utsläppen vid körning med biogas från Alvesta biogas AB med 115 procent visar en studie gjord av Lunds universitet.

Läs mer om studien under Om biogas.

6. Bidrag vid köp av biogaslastbil

Vid köp av en ny biogaslastbil går det att söka bidrag via Klimatklivet eller Klimatpremien. Genom Naturvårdsverkets Klimatklivet kan du få ekonomiskt stöd för 40-60 procent av merkostnaden som tillkommer när man investerar i en gaslastbil. Genom Energimyndighetens Klimatpremie kan du få ekonomiskt stöd motsvarande 40 procent av merkostnaden, dock maximalt 20% av fordonets inköpspris, när du väljer att investera i en gaslastbil.

7. Över 200 gastankställen i Sverige - och fler kommer hela tiden

I Sverige finns över 200 publika gastankställen och de blir hela tiden fler.

Hitta Småländska Bränslens tankställen.

Appar gör det lätt att hitta

Det finns flera appar som gör det enkelt att hitta gastankställen både i Sverige och Europa. Två av dessa för att hitta tankställen i Sverige är Tanka Grönt (gratis och finns för både iPhone och Android) och St1 Biogas (gratis och finns för både iPhone och Android.)

8. Tanka svenskt

Genom att köra på biogas bidrar man till att samhället får avsättning för sina restprodukter och man vet var gasen kommer från: svenska skolor, restauranger, hotell, hushåll och jordbruk. Eftersom biogasen tillverkas i Sverige minskar behovet av bränsletransporter. Dessutom stödjer du lokala företag och bönder. Pengarna man tankar för stannar också i Sverige istället för att betala för import av sämre bränsle (bensin och diesel).

Det finns ett allt större utbud av lastbilar med biogasdrift. Från mindre lastbilar för lokaldistribution till stora ekipage för fjärrtransport.